CO TO JEST WEBQUEST?

 

WEBQUEST (tł. "Poszukiwania w Sieci"), jest zorientowaną na uczniowskie badania formą zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym źródłem informacji jest Internet.

 

  • Uczniowie w oparciu o Sieć zgłębiają zadaną tematykę, starają się weryfikować jakość uzyskiwanej informacji (także w oparciu o źródła pozainternetowe).
  • Pozyskane informacje uczniowie gromadzą, redagują i przygotowują do prezentacji za pomocą elektronicznych narzędzi.
  • Narzędziem może być serwis internetowy, program do prezentacji lub  zwykły edytor tekstowy z  ilustracjami i linkami do źródeł.

 

WEBQUEST uczy efektywnego korzystania z Internetu jako źródła informacji. motywuje młodego badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko ich wyszukiwania. Wspomaga myślenie. Sprzyja dokonywaniu analizy, syntezy i ewaluacji.

 

WEBQUESTY są efektywniejsze od tradycyjnych metod nauczania, ponieważ lepiej motywują do uczenia się, stwarzając np. możliwość wcielania się przez uczniów w rózne ciekawe role (naukowców, detektywów, reporterów). Umożliwiają uczestnictwo w zainscenizowanych sytuacjach wg. zaproponowanych scenariuszy lub prezentacji multimedialnych zamieszczanych na stronach internetowych. Uczą wspołpracy w grupie, kształtują umiejetność rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego myslenia.Przygotowują do świadomego i krytycznego korzystania z usług internetowych (uczą wykorzystania TI – w szkole, ale później również w życiu dorosłym). Promują posługiwanie się Internetem jako narzędziem pracy intelektualnej, co jak wykazują badania, zmniejsza jego negatywny wpływ na użytkownika.

 


w oparciu o  Lechosław Hojnacki

 

http://www.enauczanie.com/metodyka/webquest/o-metodzie-webquest

 

i  M.Wilk i M.Szafrańca: Innowacyjne metody kształcenia. Skrypt do projektu: „Belfer on-line”. RODN”WOM” w Katowicach, Katowice 2010)